Τα Πλακάκια και η Αλλαγή τους Είναι Αιτία για Ανακαίνιση Σπιτιού

Τα Πλακάκια και η Αλλαγή τους Είναι Αιτία για Ανακαίνιση Σπιτιού

Το φαινόμενο της αποκόλλησης πλακιδίων από το δάπεδο στοιχείο για την ανακαίνιση σπιτιού, μπορεί να εμφανιστεί με δύο τύπους. Αφενός, με ανύψωση των πλακιδίων συνήθως σε πυραμιδοειδή μορφή, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις συνοδεύεται από θραύση τους και αφετέρου, με ‘κούφωση’, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή οπτικά, αλλά όταν κάποιος περπατάει στην επιφάνεια των πλακιδίων αυτών, ακούγεται ένας βαθύς ήχος κάτω από αυτά.

Ποια είναι τα αίτια, όμως του εν λόγω φαινομένου;

Πριν αναφερθούμε στα αίτια της αστοχίας των πλακιδίων και προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη άποψη αναφορικά με αυτά, θα πρέπει να εξεταστούν ορισμένοι επιπλέον παράγοντες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση:

 1. Εάν έχει χρησιμοποιηθεί κόλλα για την συγκόλληση των πλακιδίων ή αυτά ήταν κολλημένα απευθείας στο υπόστρωμα (τσιμεντοκονία)
 2. Εάν έχουν τοποθετηθεί αρμοί ικανοποιητικού εύρους μεταξύ των πλακιδίων ή ήταν τοποθετημένα κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο
 3. Εάν υπάρχουν ίχνη υγρασίας στο δάπεδο, η οποία συνήθως εμφανίζεται με την μορφή αλλοίωσης στον χρωματισμό των αρμών ή στην οροφή του υποκείμενου επιπέδου

Η αποκόλληση των πλακιδίων, μπορεί να έχει προκληθεί από διάφορα αίτια. Παρακάτω, σας αναφέρουμε μερικά από αυτά:

 • Η συγκόλληση των πλακιδίων έγινε σε σκονισμένο υπόστρωμα (τσιμεντοκονία)
 • Το υπόστρωμα (τσιμεντοκονία) κατασκευάστηκε με λανθασμένες αναλογίες με αποτέλεσμα να είναι αδύναμο στην παραλαβή εφελκυστικών δυνάμεων
 • Η αναλογία της κόλλας με το νερό, δεν ήταν σύμφωνη με τα ενδεδειγμένα του κατασκευαστή της
 • Λανθασμένη επιλογή του τύπου ή αστοχία της κόλλας
 • Μηχανικές καταπονήσεις από σεισμό,θερμοκρασιακές μεταβολές και συστολές-διαστολές των στοιχείων του κτηρίου.

Με αφορμή λοιπόν, το φαινόμενο αυτό, αναγκαστικά θα γίνει μια μερική ανακαίνιση στο ακίνητο, εφόσον σίγουρα θα πρέπει να γίνει η αντικατάστασή τους, καθώς και τουλάχιστον η βαφή του.

Όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της ζημίας στα πλακίδια που έχουν αποκολληθεί, θα πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

 • Με την μέθοδο της κρούσης με κάποιο ξύλινο ή μεταλλικό αντικείμενο, διαπιστώνουμε τον αριθμό των πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί
 • Αποξηλώνου μετά αποκολλημένα πλακίδια με την χρήση ενός γωνιακού τροχού, αφού πρώτα αφαιρέσουμε τον αρμόστοκο περιμετρικά
 • Πρέπει να γίνει τοπικός καθαρισμός του υποστρώματος από το υλικό συγκόλλησης των πλακιδίων (κόλλα), καθώς και των σαθρών τμημάτων του. Στην περίπτωση που ο χώρος βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον (μπάνιο), η περιοχή της ζημίας θα πρέπει να μείνει ανοιχτή προκειμένου να εκτονωθεί η τυχόν υγρασία
 • Γίνεται προετοιμασία της κόλλας πλακιδίων, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης που μας προτείνει ο κατασκευαστής και αναγράφεται στην συσκευασία της. Συνιστάται να επιλέγουμε κόλλες γνωστών οίκων, όπως πχ. Isomat.
 • Τοποθετούμε τα πλακάκια και μετά την πάροδο ενός 24 ώρου, γίνεται η αφαίρεση των αποστατών,ο καθαρισμός των αρμών και στο τέλος γίνεται εφαρμογή του αρμόστοκου.
 • Τέλος, αφού στεγνώσει ο αρμόστοκος, γίνεται και ο καθαρισμός των πλακιδίων και των αρμών τους με ένα βρεγμένο πανί.